תקנון אתר ותנאי שימוש + הסכם השכרה

תנאי שימוש באתר קמפ קינג

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

אתר קמפ קינג (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר להשכרת קרוואנים נגררים לטיולים ברחבי הארץ, ייצוגי עבור כל דשן בנגב (2009) בע"מ, ח.פ 514325877 והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן :

מבוא

 1. כל דשן בנגב (2009) בע"מ, ח.פ 514325877 הינם הבעלים והמפעילה של אתר זה. בכל מקום באתר בו מופיעות המילים "החברה" או "אנחנו" וכדומה, הכוונה היא לכל דשן בנגב (2009) בע"מ ובעלי העסק. בכל מקום בו מופיעות המילים "המשתמש" או "אתה" וכדומה, הכוונה היא אליך, המשתמש באתר האינטרנט שלנו.
 2. השימוש שלך באתר יעשה בכפוף לתנאים שפורטו להלן. הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. 
 3. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 24 שנים ומעלה.
 4. איסוף הקרוואן החל משעה 12:00 החזרה עד שעה 10:00.

השירותים והמידע המופיעים באתר

 1. השירותים, לרבות המחירים, מוצעים בהתאמה אישית בהתאם לדרישות הלקוח. ניתן לרכוש את השירותים באתר שלנו. רכישת השירותים תהא כפופה לתנאי ההזמנה המפורסמים באתר.
 2. מחירים ו/או מבצעים המופיעים באתר עשויים להיות לזמן מוגבל ואנו נהיה רשאים להפסיקם או לשנותם בכל עת, ללא הודעה מראש. 
 3. כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
 4. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם באתר מבצעים לקידום מכירות. איננו מתחייבים כי ההצעות שיופיעו הן הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיך, ועל כן מומלץ כי תבדוק את התאמתן של ההצעות אליך ואף תערוך השוואת מחירים בטרם תבחר לרכוש שירות בהסתמך על המידע המופיע באתר.
 5. באתר מוצג יומן תאריכים פנויים ותפוסים לקרוואנים אותם ניתן לשכור באמצעותנו. יומן זה מוצג לנוחות המשתמשים בלבד, ואיננו מתחייבים כי ניתן יהיה לשכור מאתנו קרוואן במועד כלשהו, אף אם הוא הוצג באתר כ"פנוי".
 6. אנו לא מתחייבים כי במסגרת השירות יוצעו לך דגמי הקרוואנים באתר, ואנו נהיה רשאים להציע קרוואנים מדגם אחר לפי שיקול דעתנו.
 7. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד (כגון תמונות הקרוואנים המוצעים במסגרת השירות). מאחר והתמונות מוצגות על גבי מסך, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראה המוצרים במציאות. אנו רשאים לשנות או להחליף מעת לעת את המידע, התכנים והתמונות באתר. אנו איננו מתחייבים כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים, יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

האחריות שלנו

 1. משירות באתר מסופק כמו שהוא. אנו נשמח לקבל הצעות ורעיונות לשיפור המידע והתכנים באתר, ואולם לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו או מי מטעמנו הנוגעת למידע, מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, יכולתיו ומגבלותיו.
 2. אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, מאובדן הנאה, הפסד רווחים או הכנסות וכיו"ב, בקשר עם שימושך באתר.
 3. על אף שאנו עושים את מירב המאמצים לעשות זאת, איננו מתחייבים כי השירות באתר יינתן באופן רציף, ללא טעויות, הפרעות או הפסקות ולא תהיה לך כל טענה או דרישה לכל אי נוחות או נזק אשר עלול להיגרם מכך.
 4. אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, המוצרים והשירותים המוצגים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו וזאת מבלי שיהיה צורך להודיע על כך מראש. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים מעין אלו או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושנו בלבד, או של צדדים שלישיים שקיבלנו מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תמונות, תכנים וקבצים הכלולים בו, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשות מפורשת מאיתנו מראש ובכתב.

ההתחייבויות שלך בשימוש באתר

 1. בעת שימוש באתר הנך מתבקש להימנע מן הפעולות הבאות :
 2. העתקה ושימוש בלתי מורה בתכנים המצויים באתר.
 3. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים בשירותי האתר.
 4. שימוש ברובוט, "תולעת" (Worm), מנוע אחזור וחיפשו מידע, או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאינדקס, אחזור ואיתור מידע, לרבות באמצעות כלי אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר. בכלל כך אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכת מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר.
 5. איסוף, שימוש, הורדה או העתקת רשימות של משתמשים או של מידע כלשהו לגבי משתמשים, או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
 6. שינוי או העתקת כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.
 7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר. בכלל כל פרסום של קבצים המכילים תמונות, צילומים או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, פרטיות ופרסום.
 8. הפרעה בכל דרך למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמש אחר בשימוש באתר, למשל באמצעות שליחה או שידור של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב קוד זדוני, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש באתר.
 9. קישור והצעת קישורים לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links), למעט באמצעות קישורים לכתובת דף הבית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין קשר לתכנים במנותק מדפי האינטרנט בהם הם מופיעים (לדוגמא: אין קשר במישרין לתמונה באתר).

הגנת הפרטיות

 1. אנו מקפידים לשמור על פרטיותך. על כן בחרנו להסביר לך איזה מידע נאסף או נשמר על ידינו בעת השימוש באתר ומה מטרתו, וכן להציג בפניך מספר דגשים אשר יסייעו לך לשמור על פרטיותך.
 2. מדיניות זו מתייחסת ל"מידע אישי", אשר הנו מידע על ענייניו הפרטיים של אדם נזוהה או שניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליהם. מדיניות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה, ואינה חלה על תאגידים.

המידע אותו אנו אוספים

 1. במסגרת השימוש באתר, אנו אוספים, מחזיקים ומעבדים פרטי מידע שונים לגבי לקוחותינו. דוגמאות לגבי סוגי המידע אותם אנו אוספים או עשויים לאסוף: 
 2. פרטים אישיים, פרטי זיהוי, התקשרות ונתונים אישיים – נתונים הכוללים לדוגמא: שם ושם משפחה, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, שפת שימוש באתר וכתובת IP. כמו כן יתכן כי נאסוף מידע אודותיך כאשר תפנה אלינו (לרבות הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן).
 3. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוור ושימוש במידע, וכיו"ב.
 4. מידע בנוגע לרכישת שירותים – מידע זה עשוי לכלול בין היתר, פרטים בנוגע להתקשרות ולהתעניינות בשירותים ובמוצרים השונים שאנו מספקים, לרבות פרטי שירותים, פרטי חיוב, ומועד ההתקשרות.

איסוף המידע

 1. אנו אוספים מידע ישירות מהלקוח, מהרשת, מהשימושים, מציוד הקצה, ומצדדים שלישיים. כך למשל: 
 2. מידע שהנך מספק – אנו נאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך, בין השאר במסגרת התעניינות בהתקשרות והשארת פרטים באתר, בפנייה אלינו בכל אחד מאמצעי ההתקשרות עמנו, במסגרת הצטרפות לרשימת דיוור, ובכל אמצעי אחר בו תבחר לספק לנו מידע.
 3. מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט של החברה, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על ידי מערכות החברה וצדדים שלישים המעורבים בהפעלת האתר. כמו כן, שיחות טלפוניות אלינו עשויות להיות מוקלטות.
 4. אנו נשמור את המידע למשך הזמן הנדרש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, לפי המאוחר.

השימוש במידע

 1. המידע אותו אנו אוספים משמש למגוון צרכים. בין היתר:
 2. כדי לספק לך ולאחרים שירותים, להתאים אותם לצרכי הלקוחות ולמאפייניהם.
 3. לצורך תקשורת עם הלקוחות לצרכים שונים (לרבות דיוור פרסומי), ובכללם צרכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים קיימים וחדשים ויידוע הלקוחות בנושאים שונים, לרבות מידע שאנו חייבים למסור על פי דין.
 4. לצורך ביצוע פעולות ניהול, בקרה ושיפור מערכות העסק, פיקוח ובקרה על היקף השימוש בשירותים השונים, שיפור המוצרים והשירותים, לשם מניעת הונאות ושימוש לרעה, קיום נהלים ומדיניות (כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה), ומטרות משפטיות (כגון ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים ושלטוניים).

העברת מידע לקבלני משנה, רשויות וצדדים נוספים

 1. אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך או חלק ממנו, לצדדים שלישיים, וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו על פי דין. מידע יועבר לגורמים דוגמת אלו:
 2. קבלני משנה וספקים, שהמידע נדרש להם לצורך אספקת השירותים שרכשת מאיתנו או שהסכמת לקבל מאיתנו (דוגמת הפקת חשבוניות, אחסון האתר בשרת, וכדומה).
 3. לאדם או לגוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.
 4. בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של החברה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים, שירות לקוחות, מכר, גביה וכיוצ"ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלישי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על החברה וכמפורט במדיניות פרטיות זו.
 5. החברה תעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה, או לכל אדם או גוף אחר כאשר העברת המידע מבוצעת על פי חובה או סמכות שבדין או בהתאם להוראת רשו מוסמכת, או מכוח צווים והחלטות שיפוטיות מתאימות ובמסגרת העברת מידע לחברות נתוני האשראי.
 6. החברה תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה (לדוגמא במסגרת הליכים משפטיים או הליכים לבירור מחלוקות שהחברה היא צד בהם).

פרסומות ודיוור

 1. אנו נהיה רשאים לפנות אליך במגוון פניות ובמגוון אמצעי תקשורת, וזאת על בסיס הפרטים המזהים שמסרת לנו. הפניות מטעמנו עשויות להיות הצעות ומסרים פרסומיים שונים מטעמנו. כמו כן נהיה רשאים לפנות אליך בהודעות שירותיות שונות וכן הודעות שאנו מחויבים לשלוח על פי דין.
 2. פניות כאמור יכול שיעשו בכל אמצעי תקשורת שנמצא לנכון, לרבות באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, מסרונים, הודעות מולטימדיה, הודעות אלקטרוניות, פקס, רשתות חברתיות, ואמצעי תקשורת נוספים.
 3. הנך רשאי לפנות אלינו בכל עת ולבקש כי לא נשלח אליך דברי פרסומת. לצורך כך ניתן לפנות אלינו (באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה), או לפעול בהתאם לאפשרויות ההסרה המופיעות בדיוור הפרסומי (דוגמת לחיצה על קישור ההסרה במסר האלקטרוני).

שימוש בעוגיות (Cookise) וטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי

 1. כדי לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותך בכניסה חוזרת לאתר האינטרנט, ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אותם מילאת בעבר, אנו עושים שימוש בטכנולוגיה שנקראת עוגיות ("Cookies") שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של משתמש הקצה ובטכנולוגיות אחרות (להלן: "טכנולוגיות איסוף אוטומטי"). טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע אחר או לבצע פעולות כלשהן במחשב או בטלפון הנייד שלך. חלק מטכנולוגיות האיסוף האוטומטי יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב.
 2. טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לנו לנטר את הפעילות שתבצע באתר האינטרנט ולשפר את חווית הגלישה והשירות ואת אבטחת המידע.
 3. לצורך כך, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אוספות ומעבירות מידע, לרבות על פעולותיך באתר, וכן מידע אודות המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, מיקום ועוד.
 4. אנו עשויים להתיר לחברות ולצדדים שלישיים לעשות שימוש באתר לצורך פרסום שירותיהן (להלן: "החברות המפרסמות"). פרסום התוכן על ידי החברות המפרסמות יכול שיעשה תוך שימוש טכנולוגיות איסוף אוטומטי. השימוש של החברות המפרסמות בטכנולוגיות איסוף אוטומטי כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא שלנו.
 5. ייתכן ונבחר לפרסם מידע אודותינו באפליקציות ובאתרים שונים בהם תבקר, ולעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף אוטומטי לצורך פרסום מותאם. במהלך השימוש באתרים אלו ייתכן ויאסף מידע, ואנו עשויים לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך. אנו לא נהיה אחראים לתפעול האתרים האחרים בהם תגלוש או לתוכן המוצע בהן. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, ויש לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו.
 6. אם אינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בטכנולוגיות האיסוף האוטומטי, עומדת בפניך אפשרות להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן ו/או כשיר הקצה בו אתה משתמש. בנוסף תוכל למחוק את טכנולוגיות האיסוף האוטומטי במחשבך בכל רגע. עם זאת, ייתכן גם שנטרול טכנולוגיות האיסוף האוטומטי יגרום לך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתוכנות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.

נושאים נוספים הנוגעים לפרטיותך

 1. המידע שנשמר על ידינו מאובטח באמצעות כלים מתאימים אשר נועדו על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע חדירה בלתי מורשית את המידע (דוגמת Firewall, SSL ואמצעי הגנה והצפנה נוספים). יחד עם זאת, איננו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבינו, אשר עשויים להביא לחשיפת מידע, שיבושים או הפרעות לשירות. אנו מתחייבים לעשות מירב המאמצים להגן על האתר ומאגר המידע הממוחשב, אך מוסכם כי במקרה של חדירה, שיבוש, הפרה או חשיפת מידע, לא תהא לך כל טענה או תלונה כלפינו.
 2. אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שאו מחזיקים אודותיך. אם המידע שאנו מחזיקים אודותיך אינו נכון, מדויק או שלם, הנך רשאי לבקש כי נתקנו ואף לבקש כי נמחק אותו (למעט מידע אותו אנו מחויבים לשמור בהתאם לדין).

דרכי יצירת קשר

 1. בכל שאלה, הצעה או בעיה הנוגעת לפנייתך אלינו ולשימוש באתר, הנך מוזמן לפנות אלינו משלוח דוא"ל לכתובת  [email protected] או בהתקשרות לטלפון 050-8011085.

שינוי תנאים

 1. אנו נהיה רשאים, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בהוראותיו.
 2. אנו רשאים לכל עת להחליט על סגירת האתר, ועל שינוי, צמצום או הרחבת השירותים והמוצרים הכלולים בו.

דין ושיפוט

 1. הדין חל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

הסכם השכרת קרוואן נגרר
שנערך ונחתם בתאריך _____________
בין : חברת כל דשן בנגב (2009) בע"מ, ח.פ 514325877, כתובת קיבוץ ניר יצחק 8545500
להלן "המשכירה"
(מצד אחד)
לבין : ___________________ ת.ז. ________________
כתובת מגורים: _________________________________
נייד : _______________
להלן "השוכר" (מצד שני)
הואיל :והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן (להלן -"הקרוואן.)"
והואיל :והשוכר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו מעוניין להשכיר את הקרוואן.
והואיל :והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לצורך הסכם זה.
השוכר מקבל בשכירות את הקרוואן לשימושו בלבד ואינו רשאי להשכירו או למוסרו לגוף שלישי או את תכולתו או חלקו, לשימוש ל: ___ לילות החל מתאריך ________ שעה: 12:00
וכלה בתאריך ________ עד שעה: 11:00
פרטי הקרוואן
קרוואן מדגם מוזס
מספר רישוי ____________
הזמנה / חשבונית מספר ___________
תנאי ההסכם
עבור התקופה הקצובה ישלם השוכר למשכיר עבור הקרוואן דמי שכירות בסכום של:
בעבור הקרוואן סך של ________ ₪ ליום, סה"כ _______ ₪
אביזרי מיטה – סדינים ועוד ₪
סה"כ עלות עסקת ההכשרה ___________ ₪
השוכר מצהיר, כי הותיר בידי המשכיר פרטי כרטיס אשראי בסך של 5,000 ₪ ואשר המשכיר יהיה רשאי להפעילו בהתאם לשיקול דעתו, באשר לנזקים שיגרמו בקרוואן בתקופת ההשכרה ו/או תשלומים המגיעים למשכיר מכוח הסכם זה.
ימולא במידה והשוכר גורר את הקרוואן ברכבו.
רכב גורר מסוג _____________
מספר הרכב __________ רשום ברישיון הרכב על שם _______________ ונוהג בו ברשות חוקית.
השוכר מצהיר ומאשר כי בדק את הרכב ורישיונותיו וכי רכב זה מאושר לגרור את הקרוואן כחוק בין ברכב המצוין או רכב חלופי, וכי הרכב תקין ומבוטח כחוק בביטוח חובה ומקיף בתוקף.
השוכר מצהיר כי בדק את הקרוואן מבחוץ בכל צדדיו ובפנים על כל חלקיו, במרכב התחתון ובגג הקרוואן, ומצהיר כי קיבל את הקרוואן תקין לחלוטין למעט התקלות הרשומות בדף זה, או מעבר לדף זה או בדף מצורף חתום ע"י 2 הצדדים, ויחשב כנספח להסכם זה.
השוכרת מתחייב לשלם 100 ₪ לכל שעת פיגור או חלק ממנה בהחזרת הקרוואן, אבל לא יותר מ 1,000 ₪ לכל יום איחור, אלא אם כן תיאם זאת עם המשכיר מראש וסוכם על מחיר הארכת השכירות בכתב.
עם קבלת הקרוואן, האחריות עליו במלואה וכל המשתמע ממנה עוברת לידי השוכר, הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות לשמירה על עצמו, על אורחיו ולשמור על הקרוואן, הציוד והתכולה כעל שלו, ומתחייב לשלם כל נזק שנגרם לקרוואן, לציוד והתכולה בעקבות רשלנות, זדון או שימוש שלא לפי ההוראות, וכל נזק שאינו בעקבות בלאי סביר, וזאת תוך 7 ימים מעת דרישת המשכיר.
השוכר מצהיר כי בבעלותו רישיון נהיגה כחוק, מעל גיל 24 ובעל רישיון נהיגה בתוקף במשך שנה לפחות, אינו פסול ונוהג על פי חוק. יש להציג רישיון נהיגה בתוקף, ביטוח חובה, צד ג' / מקיף של הרכב הגורר. למען הסר ספק, אם יגרם נזק לקרוואן שלא הוכר ע"י חברת הביטוח של השוכר עקב הפרת חוזה זה על ידי השוכר, יישא השוכר במלוא הנזקים הישירים והעקיפים אשר יגרמו לקרוואן למשכיר ולצד שלישי.
השוכר מתחייב כי יחבר את הקרוואן לפי הוראות היצרן, לרכב הגורר שברשותו וו גרירה חוקי רשום ברישיון הרכב, השוכר הוא אחראי לבדוק את תוקף וחוקיות הרישיונות ויישא באחריות כלפי המשכיר כלפי צד שלישי לגבי הרכב הגורר והקרוואן.
יש לשחרר את הקרוואן מהגורר רק באזור מישורי : לא בעליה ולא בירידה ורק לאחר שהורם בלם היד בקרוואן, אבטחה עם אבנים לפני ואחרי הגלגלים, בזמן חניה על הקרוואן לעמוד על 4 רגליו על ידי הרמת המטביעים עם מנואלה ב- 4 פינות הקרוואן.
יש לגרור את הקרוואן לאט ובזהירות רבה, להתחשב ברוחבו, אורכו, ומשקלו בתנאי השטח, ובכל מקרה יש לנהוג 10 קמ"ש מתחת למהירות המותרת בתנאי השטח, אך אין לעבור על המהירות המותרת, שכן מעבר למהירות זו עשוי הנהג לאבד שליטה בקלות ולגרום לתאונה חלילה. על מנת לא לאמץ את המנוע של הרכב הגורר, מומלץ לנסוע בהילוך נמוך בעליות ובירידות ולשמור על טורים נמוכים. שים לב אם מנוע הרכב מתחמם, יש לעמוד בצד הדרך במקום מותר בלי להפריע למהלך התנועה, להרים בלם יד של הרכב הגורר של הקרוואן.
אין לנסוע לאחור (רוורס) ללא מכוון.
השוכר מתחייב שלא להדליק אש בקרוואן ולא בקרבתו שעלולה לגרום לנזק או התלקחות בקרוואן (למעט השימוש בכיריים הגז של הקרוואן, שגם בהם חובה להשתמש בזהירות רבה). שימוש בגזייה בכיריים גז של הקרוון יעשה מחוץ לקרוואן במרחק בטוח בהשגחת מבוגר.
הזמנות ותשלומים
בעת מסירת הקרוואן יציג השוכר תעודת זהות, רישיון רכב, רישיון נהיגה ותעודת הביטוח המתירים גרירה של הקרוואן עפ"י כל דין (במידה והשוכר גורר את הקרוואן).
המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל תשלום השכירות למפרע. הזמנה סגורה היא הזמנה ששולמה למפרע.
המשכיר רשאי לבדוק את כל פרטי הזמנה זו בכל דרך ולא לאשר או לבטל את ההזמנה אם השוכר אינו עומד בקריטריוני השכירות.
מועדי תשלום ודמי ביטול
בעט ביצוע ההזמנה, יגבה סכום השווה 50% מעלות עסקת ההשכרה, היתרה תפרע ביום ההשכרה או על פי סיכום צורת תשלום עם המשכיר.
מדיניות ביטולים : מיום ביצוע ההזמנה יש ללקוח 7 ימים לבטל, דמי ביטול של 100 ₪ (בתנאי שזה לא מגיע שבועיים לפני מועד איסוף הקרוואן, כל ביטול שקורה עד 14 ימים לפני מועד החופשה יחויב בדמי ביטול מלאים לא משנה מתי נעשתה ההזמנה). אחרי 7 ימים מיום ההזמנה, דמי ביטול הם 50% מסך העסקה.
היה וזמן מסירת הקרוואן לשוכר מתעכב מסיבה שאינה תלויה במשכיר (לדוגמא- שוכר קודם שאיחר בהחזרה), יודיע המשכיר לשוכר על כך מיד, במידה והשוכר יבחר לבטל את הזמנתו יחזיר המשכיר את התשלום ששולם, או יפצה אותו בימי השכרה אחרים שיתאימו כנגד התשלום ישולם, בנוסף פיצוי של יום השכרה נוסף (פנוי) ללא תשלום נוסף.
במידה והשוכר מעוניין לדחות את החופשה למועד אחר, המשכירה תאפשר לשוכר לדחות את החופשה במשך שנה קלנדרית אחת בלבד ע"ב תמחור של תקופה מקבילה .
החזרת הקרוואן
יש להחזיר את הקרוואן במועד, נקי, שירותים כימיים שטופים ונקיים לרבות ריקון "הקסטה" (מיכל שירותים) , במתחם ההחזרה ישנו אזור לניקוי מיכלי השירותים הכימיים!!
קרוואן שלא יוחזר בתנאים הללו יחויב בדמי ניקיון בסך 450 ₪.
לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה, אלא בהוכחת מקרה חריג (מצער חלילה), שיתקבל על דעתו של המשכיר בלבד, גובה ההחזר יהיה חלק יחסי בניכוי הפסד המשכיר.
בחתימת השוכר על הסכם זה מאשר השוכר כי קיבל את הקרוואן והציוד תקין או עם נזקים שנרשמו בהסכם זה, או מחסור כפי שדווחו או נמצאו בבדיקת הקבלה. השוכר יחויב עבר נזק או ציוד שלא הוחזר או ניזוק שלא בבלאי סביר.
בתום תקופת השכירות, יחזיר השוכר את הקרוואן למשכיר. במידה והקרוואן לא יוחזר כאמות ו/או בכל מקרה של הפרת הסכם זה או תנאי מתנאיה על ידי השוכר, יהיה המשכיר ו/או שולחיה רשאים להיכנס לקרוואן בכל עת ובכל מקום בו תמצא ותפסו ולהוציאו ממקום הימצאו לנקוט בכל הצעדים שיראו למשכיר הדרושים על מנת לתפוס החזקה בקרוואן. וכל זה על חשבון השוכר.
המשכיר לא יהיה אחראי על כל נזק העלול להיגרם עקב תפיסת הקרוואן כאמור והאחריות לנזקים אלו תחול על השוכר בלבד.
השוכר מתחייב לפצות את המשכיר בגין כל ההוצאות נזקים שנגרמו לו בגין אי החזרת הקרוואן כאמור הצורך לתפוס מקום המצאו.
ביטוח
הקרוואן מבוטח בביטוח חובה וביטוח צד ג', השתתפות עצמית של השוכר במקרה של נזק הוא עד לגובה של 5,000 ₪. טוטל לוס / גניבה עד לגובה של 7,500 ₪.
תפעול
השוכר יקבל הדרכה והסבר לתפעול מערכות הקרוואן והציוד בו. על השוכר לפנות לפחות שעה מזמנו בעת קבלת הקרוואן לבדיקת הקרוואן וקבלת הסבר ומתחייב לנהוג בכללי הזהירות הנדרשים.
שימוש במיחם מים
בקרוואן יש מיתקן חשמלי לחימום המים
במקרה של תאונה, גניבה או נזק
הימנעו מלהצהיר או לחתום על מסמכים כלשהם.
הודיעו למשטרה בהקדם האפשרי, חברת הביטוח של הרכב הגורר.
אספו כמה שיותר פרטים על רכבים ונהגים המעורבים באירוע.
להודיע למשכיר את פרטי התאונה, אם מעורב בו הקרוואן.
אירוע התאונה באחריות השוכר, והוא חייב בטיפול בקרוואן, כמו ברכבו שלו כולל שמירה ופינוי הקרוואן במידת הצורך (פינוי קרוואן יתואם עם המשכיר), התחשבנות כיסוי ההוצאות הכרוכות במקרה זה יוגשו לחברת הביטוח של הרכב הגורר.
השוכר ימסור דיווח על פרטי האירוע וישתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח או כל גורם, לרבות הופעה בדיונים משפטיים ומסירת תצהירים.
קנסות וחניה
השוכר חייב לדווח על כל קנס תנועה או חניה או כל חיוב על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה ולשלם ולמסור קבלה למשכיר עם החזרת הקרוואן. במידה והלקוח לא שילם את הקנסות או חובותיו באופן עצמאי והמשכיר יקבל דרישת תשלום על חובות השוכר בתקופת ההשכרה, יידרש השוכר לשלם לאלתר או יחויב בסכום בתוספת 150 ₪ דמי טיפול של השוכר / או כל עלות הכרוכה בגביית חוב השוכר.
איסורים והתחייבויות
על הפרה של האיסורים הבאים, למשכיר תהיה הזכות לתבוע את השוכר על כל הנזקים שיגרמו כולל נזק לצמיגים, גרירה, השבתת הקרוואן או כל הוצאה אחרת שתיגרם במישרין או בעקיפין למשכיר.
חובה להרים מעצור יד לפני ניתוק הקרוואן מהגורר גם בשטח מישורי.
אין לנתק את הקרוואן ו/או לרדת מהרכב הגורר בירידה או עליה.
מחשש לפגיעה במרחב הקרוואן, חל איסור על נסיעה עם קרוואן בדרכים שאינן עבירות ומיועדות לכלי רכב פרטיים. על מסלול הנסיעה להיות ישר ללא תלוליות גבשושיות והוכשר לנסיעה של רכב פרטי.
נסיעה על במפרים תהיה איטית ביותר, על מנת למנוע ניתוקן הקרוואן מהגורר.
חל איסור לאחסן ציוד על גג הקרוואן, או בתוך הקרוואן אם הציוד אינו חלק מציוד הקרוואן העשוי לפגוע בקרוואן בחניה או בנסיעה.
חל איסור על הדלקת אש, עישון או שימוש בגזייה בקרוואן.
חל איסור להסיע נוסעים בקרוואן בזמן גרירה.
חל איסור להתחיל נסיעה מבלי לעבור על הוראות תפעול ולוודא כל פעולה.
בעזיבת הקרוואן יש לנעול את טבעת הנגרר בקרוואן.
חל איסור לנסוע עם מיכל מים מלא. נסיעה עם מיכל מים מלא יהווה סכנה בטיחותית.
חל איסור לפתוח את הסוכך ברוח חזקה, יש לסוגר את הסוכך מיד כשמתחילה רוח חזקה, בנוסף יש לסגור את הסוכך בלילה.
אירוע תאונה שנגרם בזדון או ברשלנות או נהיגה לא חוקית, או אי דיווח אמת של השוכר בדבר נכונות רישיונות הנהג או רישיונות הרכב וביטוחים של הרכב או שהשוכר נהג במרמה עם המכשיר או מכל סיבה שהביטוח מצא לנכון לא להכיר בנזק.
רשימת הציוד הנלווה לקרוואן
תיק רישיונות וביטוח
סט 5 מפתחות לקרוואן
מקרר
מיקרוגל
מזגן + שלט
מיכל גז 5 קג' + צינור
שירותים כימיים
סוכך המחובר לקרוואן + 2 מוטות + מנואלה
טלוויזיה + שלט
מנואלה לייצוב הקרוואן
חומר חיטוי לשירותים בכמות………….
כבל חשמל מאריך 10 מטר
גלגל רזרבי
מנעול לוו גרירה
מנעול לגלגל
2 מעצורים לגלגלים
מפתח גלגלים
ג'ק – מגבה
מטבחון חוץ
פח + מנקה אסלות
6 כריות
2 שמיכות יחיד
2 שמיכות זוגי
כרית נוי
שמיכת נוי
מתקן ייבוש כלים
2 כיסאות מתקפלים
שולחן מתקפל
נייר טואלט
מצעים בתוספת 50 ₪ – אופציה

רשימת הציוד הנלווה למטבח

קרש חיתוך
מחבת + סיר לבישול/טיגון
קומקום
סכין לחיתוך, תרווד, כף לבישול
שקיות אשפה קטנות + גדולות
מצית להדליק את הכיריים
סקוץ' ומטליות מטבח
סבון כלים
סמרטוט רצפה

 

 

עלויות נזקים לקרוואן
שבירת חלון – 2,500 ₪
זכוכית מחוסמת – 1,700 ₪
מטף כיבוי אש – 100 ₪
כבל מאריך + גלגלת – 350 ₪
ברז שבור – 600 ₪
נזק בשלדה החיצונית בקרוואן לפי הערכת שווי – עד 5,000 ₪
רגל מתקפלת לשולחן – 85 ₪
צילינדר דלת כניסה – 750 ₪
מנואלה להגבהה – 350 ₪
טלוויזיה + שלט – 1,900 ₪
רגלית מייצבת – 1,200 ₪ לכל רגלית
גלגל יצול – 550 ₪
כבל הזנה לקרוואן – 220 ₪
שבר בסאן רוף – 2,500 ₪
החזרת מיכל שירותים לא מרוקן – 150 ₪
החזרת הקרוואן לא נקי מבפנים – 450 ₪
סוכך חיצוני שבר- 2,000 שח
פיקדון
דמי ביטחון בסך 5,000 ₪ דרושים להבטחה שהקרוואן יחזור בזמן עם כל הציוד וללא נזקים.
דמי הביטחון יחויבו בכרטיס אשראי בלבד עם קבלת הקרוואן ויזכו במלואם בכרטיס האשראי לאחר החזרת הקרוואן תקין ללא נזקים.
תשלומים נוספים במידת הצורך (כגון : חניה, קנסות תנועה וכו') יחויבו בכרטיס האשראי כשיתקבלו בתוספת תשלום כאמור.
כביש 6 נגררים – לפי תעריף מנוי וידאוי + 100 ₪ דמי טיפול גלובלי. וקנסות בתוספת 150 ₪ דמי טיפול (אלא אם כן הודיע השוכר למשכיר ושילם עליהם בזמן החזרת הקרוואן).

שונות
חברת "כל דשן בנגב (2009) בע"מ" עושה את מיטב המאמצים על מנת שהציוד הנ"ל יהיה חדש ותקין וכך גם נמסר כשהוא במצב טוב ותקין, אולם תתכן בהחלט תקלה.
מקום השיפוט היחידי בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד.
תקלה בעת השכירות בציוד כזה ואחר, במקרה כזה יש לבדוק פתרון עם המשכיר, ולא יחשב הדבר שירות לקוי ולא תבקש החזר כספי כלשהו על תקלה לא צפויה בציוד.


ולראיה באו הצדדים על החתום
המשכיר : כל דשן בנגב (2009) בע"מ השוכר : _________________
ח.פ 514325877 ת.ז : _________
(יש לרשום ראשי תיבות ולחתום בכל אחד מדפי ההסכם)